Statement over Online Gokken en Politiek

GokkastenSpeelautomaten.org hoopt op snelle regulering online kansspelen en heeft verslavingspreventie uitgewerkt

Het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand is goedgekeurd door de tweede kamer, dit betekent dat de online kansspelen niet langer verboden zullen zijn in Nederland met ingang van (naar verwachting) 2019. De verwachting is dat ondanks het nieuwe parlement, de nieuwe eerste kamer geen extra vertraging zal veroorzaken en in het najaar van 2017 de wetswijziging zal steunen. Wij zijn erg blij dat de online kansspelmarkt binnenkort na jaren van politieke weerstand zal worden gereguleerd. Vooral de angst voor een toename in de gokverslaving en kans op afname van de goede doelen inkomsten werden als argument gebruikt de nieuwe wetgeving tegen te houden. Echter hield deze terughoudendheid de situatie in stand dat buitenlands aanbieders gedoogd werden, of dat veel Nederlanders hun toevlucht zoeken in illegaal aanbod. Een snelle regulering van de markt is dus de beste oplossing, met name voor de consument. Om de politieke tegenstanders een beeld te geven hoe de verbeterde verslavingspreventie er uit kan zien heeft het redeactieteam van gokkastenspeelautomaten.org het al volgens haar visie uitgewerkt 

Het politieke gemodder en gelobby hield de besluitvorming  jaren tegen. De ene partij beredeneerde in het belang van de consument, de andere partij leek te lobbyen voor de inkomsten van de Goede Doelen loterijen. De politieke kritiek richtte zich zelfs op de Kansspelautoriteit (KSA), die onder andere door de ChristenUnie wordt verwijt haar werk niet goed te doen. Maar hoe kan de KSA haar werk doen met vastgebonden armen? Het is namelijk een lastige opgave om illegaal aanbod aan te pakken in een situatie waarin internationale aanbieders op de markt gedoogd worden. Wie moet je dan aanpakken? Ondertussen heeft KSA voor zover mogelijk wel een poging gedaan om illegaal aanbod aan te pakken, in 2016 heeft zij 55 gok-apps laten verwijderen uit de app-store.

Zolang er geen regulatie komt, kan er eigenlijk niet goed gehandhaafd worden. In deze situatie zijn alle appels rot, maar moeten wel gedoogd worden omdat online gokken nou eenmaal een bezigheid is waar zo’n 800.0000 Nederlanders behoefte aan hebben. Een voorgesteld totaalverbod leidt dus alleen maar naar meer toevlucht naar het illegale aanbod. En zolang er alleen in de behoefte kan worden voorzien met illegaal aanbod, zal dat illegale aanbod blijven terugkomen. Het uitbannen is niet mogelijk, want waar vraag is volgt nou eenmaal aanbod.

Snelle regulatie is in het belang van de consument

Wanneer het illegale aanbod gescheiden kan worden van de aanbieders met vergunning kan dit illegale aanbod veel effectiever worden bestreden. Daarnaast kunnen de vergunninghouders gecontroleerd worden op de kwaliteit van het aanbod, zoals bijvoorbeeld correcte uitkeer percentages. Dus de regulering is juist noodzakelijk voor de consumentenbescherming. Niet alleen tegen frauduleuze praktijken, maar ook vanwege de verslavingspreventie.

De cijfers dat online een hoger risico tot gokverslaving met zich meebrengt (tot 4x hoger) schreeuwt juist om snelle regulatie! Vanwege het uitblijven van een beleid wordt “Het Wilde Westen” juist in stand gehouden, want de meeste online aanbieders voldoen aan een gerichte preventie van gokverslaving in de marketinguitingen en in de informatie op de website.

De politiek stelt onder andere dat de aanbieders immers eerder een prikkel zullen voelen tot het aanzetten tot gokken en het behalen van winst dan tot het terugdringen van de vraag naar hun diensten. Dit vindt het team van gokkastenspeelautomaten.org de verkeerde vraag, want uiteraard is de aanbieder er niet bij gebaat de vraag naar hun diensten te willen terugdringen. Het uitgangspunt is dat de aanbieder excessief gedrag wilt en dient te beteugelen. Zoals de horeca eigenaar of de barman/barvrouw die geen alcohol meer schenkt aan een duidelijk te dronken gast.

Speel gerust, maar zet jezelf niet op het spel

GokkastenSpeelautomaten.org heeft in samenwerking met een ex-gokverslaafde een communicatiestrategie ontwikkeld om te waarschuwen tegen de gevaren van gokverslaving. De kern van deze communicatiestrategie is de slogan “Speel gerust, maar zet jezelf niet op het spel”. Volgens de ervaringsdeskundige geeft deze slogan veel sterker weer wat de consequenties van een gokverslaving kunnen zijn. De informatiepagina bevat zijn persoonlijke verhaal  waarin hij de consequenties van zijn verslaving kort en bondig beschrijft. Koelewijn: “Een slogan “Speel Bewust” komt echt niet aan bij iemand die gokverslaafd is of daar neiging toe heeft. Hij of zij is namelijk in de veronderstelling bewust bezig te zijn, maar is zich er zeker niet bewust van de lange termijn consequenties. Volgens mij helpt deze slogan en het verhaal veel beter in de preventie. Waar het namelijk om gaat is dat we een gedragsverandering op gang te brengen. Dat doe je volgens mij met inzicht geven in de mogelijke consequenties.

De waarschuwingsslogan wordt bovenaan de webpagina getoond , in tegenstelling tot onderaan de pagina, zoals nu bij Holland Casino het geval is. Velen online studies tonen aan dat informatie onder de fold tot ongeveer 100% minder wordt gezien dan de informatie die er boven staat.

Ook stelt GokkastenSpeelautomaten.org voor om de waarschuwing in banner materiaal op te nemen in de vorm zoals in de financiële markten geldt. Dit is in lijn met het wetsvoorstel KOA, waarin echter geen specificaties zijn opgenomen. Een witte balk zoals de AFM voorschrijft valt vanwege het kleurcontrast veel beter op dan de huidige internationale standaard. Een voorbeeld van hoe advertentiemateriaal er bijv. uit zou moeten komen te zien is hieronder  te vinden.

Ruimte voor toekomstige verbetering

Daarnaast zal de aanbieder met vergunning ook haar verslavingspreventie moeten blijven aanpassen aan de tijd. De techniek online bieden vele mogelijkheden om probleemgedrag te signaleren en op bij te sturen. Er zou eventueel een koppeling gemaakt kunnen worden met het register van de kansspelautoriteit. Of een speler zou bij een indicatie van risicogedrag een online verslavingstest gepresenteerd kunnen krijgen. Het preventiebeleid van Holland Casino is mede door de interventiegesprekken als effectief beschouwd, dit soort interventiemogelijkheden biedt de techniek dus ook. Nu zal dit soort ontwikkeling de nodige tijd met zich mee brengen, GokkastenSpeelautomaten.org stelt voor hier niet op te wachten. De vergunninghouder dient zich nu te committeren aan toekomstige verbeterslagen. Worden deze verbeterslagen niet doorgevoerd zal dit consequenties hebben voor het vergunningbehoud. Een redactielid van GokkastenSpeelautomaten.org: “We kunnen gewoon niet meer wachten, de wet KOA wordt al jaren in de politiek besproken. De Wet op de Kansspelen stamt uit 1964 en loopt hopeloos achter op de realiteit. Nu het wetsvoorstel is aangenomen bestaat nog steeds de kans dat de nodige vooruitgang sneuvelt in de Eerste Kamer. Daarom komen wij met uitgewerkt voorbeeld van verslavingspreventie dat zo snel mogelijk in werking moet treden. Uiteraard staan wij open voor optimalisatie in de toekomst, zoals ook de Staatssecretaris voorstelt”.

De politiek staat te ver van de markt en de handhaver

De Kansspelautoriteit geeft aan bij haar verslavingspreventie de kansspelaanbieders, spelers, consumenten en gemeenten te willen betrekken. Vanwege de huidige verbodsituatie, is het niet mogelijk dit ten uitvoer te brengen, want met welke aanbieders moet de KSA nu aan tafel? Daarom is de KSA ook een groot voorstander van de regulering.

De Kansspelautoriteit is bijvoorbeeld een campagne tegen illegaal gokken gestart, welke volgens eigen berichten voornamelijk op de eigen website is getoond. Volgens het team van GS.nl dient de effectieve communicatie ter bescherming van de speler getoond worden waar het publiek aanwezig is; dat zijn de websites van de aanbieders. Dit kan alleen wanneer de beoogde samenwerking met alle marktpartijen mogelijk is, daarvoor is de snelle regulatie noodzakelijk.

Het team van GS.nl is overigens niet de enige uit de aanbiedershoek die een voorzet geeft hoe effectieve verslavingspreventie er uit kan zien. Een voorbeeld daarvan is de Hoe Ver Ga Jij? campagne van het Centrum voor Verantwoord Spelen, een initiatief van een aantal kansspelaanbieders. Dit geeft toch aan dat we in een volwassen markt terecht zijn gekomen, met aanbieders die er voor alle belanghebbenden een gezonde markt van willen maken. De vragen die in de politiek besproken zijn geven volgens GokkastenSpeelautomaten.org al helemaal aan dat de branche als geheel nog steeds een schimmig imago heeft. Online kansspelen zijn al jaren orde van de dag, het wordt tijd dat politiek inziet dat ze de besluitvorming niet meer naar voren kan schuiven.

De vraag is wel hoe groot de invloed van de goede doelen loterijen in de politieke lobby is? Het is op zijn minst gezegd toch frappant dat de mogelijke terugloop van hun inkomsten door politieke vertegenwoordigers worden besproken. Dit kan op het eerste oog misschien als redelijk argument worden gezien, alleen is het bij nader inzien best een kortzichtige redenering. Houdt dit dan in dat een berekende daling van 50 miljoen voor goede doelen belangrijker is dan de bescherming van 800.000 online spelers?

Er dient nu een wet te worden aangenomen die de regulering snel mogelijk maakt. Deze wet dient nog niet de regulering van morgen te bevatten, alleen wel mogelijk te maken. En dan wel in samenwerking met alle belangenpartijen.

Reactie op nieuw beleid KSA

In haar handhavingsbeleid heeft de KSA reclamemakers (zoals zij websites zoals GokkastenSpeelautomaten.org noemt) gepriotiseerd. Inmiddels zijn 17 aanbieders van reclamesites aangepakt, en met succes volgens de KSA. De vraag is of reclamesites voor online gokken een juiste betiteling. Zeker, er wordt geschreven over online kansspelen en doorgelinkt naar de websites van aanbieders. Maar er wordt geen reclame gemaakt naar de consument toe. GokkastenSpeelautomaten distantieert zich al sinds haar oprichting van reclame maken voor haar eigen product. De facebookpagina is enkel voor eigen fans zichtbaar. De website zelf is enkel via google.nl vindbaar. Dit betekent dat onze bezoekers al op zoek waren naar informatie over online gokkasten, gokken enz. Reclame maken, naar onze mening, is het adverteren in omgevingen waar consumenten in principe (in eerste instantie) niet op zoek zijn naar online kansspel informatie. Door bijv. een banner te plaatsen in een online webwinkel die niets met gokken te maken heeft.

Het beleid van de KSA tot nu toe is er op gericht dat de reclamesites die zijn aangepakt hun websites op zwart hebben moeten zetten of zodanig aan hebben moeten passen omdat ze verwezen hebben naar beboete aanbieders. Dit valt enigzins nog te billijken, daar deze websites zich niet aan de regels van de KSA hielden. Alsnog is het voor ‘reclamemakers’ lastig om te zien wanneer een casino beboet is, daar er geen communicatie van de KSA is naar de reclamemakers. Dit zou een verbeterpunt zijn, als er een communicatie zou zijn tussen reclamemakers en de KSA zouden affiliates zoals GokkastenSpeelautomaten sneller kunnen handelen.

Blijft op de hoogte van nieuwe gokkasten releases die je gratis bij ons kunt spelen

8475 personen gingen je voor!

I agree to have my personal information transfered to AWeber ( more information )

Wij zijn 100% tegen Spam!

Advertisment ad adsense adlogger